Dokumenti

Očitovanje NVZVOTR na Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije 

Nacrt Prijedloga Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija

Izvješće o postupku srednjoročnog vrednovanja - Znanstveni centri izvrsnosti

Zaključci - obvezujuća mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

 

PRAVILNICI

 

POSLOVNICI

 

ODLUKE

 

ZAKONI

 

UREDBE

 

S5 Box

Prijava