Who's Online

Na upit o zaprimanju pošiljaka za Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te za njegove Matične odbore i Područna vijeća na porti Ministarstva znanosti i obrazovanja, obavještavamo da se u tijeku posebnog režima rada u uvjetima pandemije zaprimanje provodi tako da stranka koja je pošiljku donijela na porti kaže da donosi pošiljku za Matični odbor, Područno vijeće ili Nacionalno vijeće. Službenik na porti telefonom obavještava službu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, čiji službenik zadužen za primanje pošiljaka dolazi na portu i preuzima pošiljku.

Navedeni način preuzimanja pošiljaka uspješno se odvija od početka rada u posebnim uvjetima, a odvijat će se do novih uputa.

 

Zapisnici sa sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

 

Priopćenja, odluke i vijesti 

S5 Box

Prijava