IMENOVANI ČLANOVI PODRUČNIH ZNANSTVENIH I UMJETNIČKOG VIJEĆA U SAZIVU 2021.  - 2025. god.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovalo je članove područnih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća za razdoblje 2021. – 2025. godine. Mandat članova započinje 26. travnja 2021. godine i traje 4 godine.

Članovi su imenovani temeljem Javnog poziva, a prijedloge su uputili: Rektorski zbor RH, sveučilišta, javni znanstveni instituti, članovi akademske zajednice i pojedini znanstvenici. Prilikom imenovanja vodilo se računa o regionalnoj zastupljenosti, zastupljenosti institucija, pokrivenosti znanstvenih polja unutar pojedinih znanstvenih područja, vrsnoći samih kandidata kao i zastupljenosti žena.

Zadaća područnih vijeća je sudjelovanje u razmatranju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj vezano za pojedina znanstvena i umjetničko područje.

Sastavi područnih znanstvenih vijeća:

  

Područno znanstveno vijeće za prirodne znanosti:

1.      Akademik Marko Tadić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Josipa Velić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Dr. sc. Sanja Matić-Skoko, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Jasenka Sremac, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

7.      Prof. dr. sc. Ivan Sondi, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Dr. sc. Branka Grbec, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

9.      Dr. sc. Slobodan Milošević, Institut za fiziku u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

11.   Prof. dr. sc. Jasna Puizina, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

 

Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti:

1.      Prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Ivan Petrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Srećko Krile, Sveučilište u Dubrovniku

6.      Prof. dr. sc. Doris Novak, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

9.      Prof. dr.sc. Anica Trp, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.   Prof. dr. sc. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Goran Martinović, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Područno znanstveno vijeće za biomedicinu i zdravstvo:

1.      Prof. dr. sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Dr. sc. Marijeta Kralj, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Alan Šuštić, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.      Prof. dr. sc. Neven Skitarelić, Sveučilište u Zadru, Opća bolnica Zadar

7.      Prof. dr. sc. Krešimir Rotim, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

8.      Prof. dr. sc. Amir Muzur, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.      Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.   Prof. dr. sc. Katarina Vukojević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

11.   Prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područno znanstveno vijeće za biotehničke znanosti:

1.      Akademkinja Vlasta Piližota, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (u mirovini), predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Sonja Vila, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Jadranka Frece, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš Rajković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.      Dr. sc. Igor Lukić, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

8.      Prof. dr. sc. Alen Soldo, Sveučilište u Splitu

9.      Dr. sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

10.   Prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.   Prof. dr. sc. Pero Mijić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Područno znanstveno vijeće za društvene znanosti:

1.      Prof. dr. sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Jasenko Marin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Nataša Šimić, Sveučilište u Zadru

6.      Prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.      Prof. dr. sc. Martina Ferić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Dr. sc. Jadranka Švarc, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

11.   Prof. dr. sc. Mirela Župan, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti:

1.      Prof. dr. sc. Željko Holjevac, Institut za društvene znanosti Ivo Pilar, Zagreb, predsjednik

2.      Dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Ivan Šestak, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav, Sveučilište u Zadru

6.      Prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.      Izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Dr. sc. Stanislava Stojan, u mirovini

10.   Izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Dr. sc. Robert Skenderović, Hrvatski institut za povijest, Zagreb

 

Područno vijeće za umjetničko područje:

1.      Akademik Stanislav Tuksar, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu (u mirovini), predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za umjetnost

3.      Prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Izv. prof. art. Mato Ilijić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. art. Tanja Dabo, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

6.      Izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

7.      Izv. prof. art. Edvin Dragičević, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

8.      Prof. art. Viktor Popović, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

9.      Prof. art. Božica Dea Matasić, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

10.   Prof. art. Mladen Janjanin, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

11.   Dr. sc. Andrej Žmegač, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu