Dopunu Zaključcima – obvezujućem mišljenju NVZVOTR za Matične odbore

Komentari Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) na Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske (NRS) do 2030. godine

Očitovanje NVZVOTR na Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije 

Nacrt Prijedloga Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija

Izvješće o postupku srednjoročnog vrednovanja - Znanstveni centri izvrsnosti

Zaključci - obvezujuća mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Kriteriji i postupci za vrednovanje online studija

Mreža visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj

 

PRAVILNICI

 

POSLOVNICI

 

ODLUKE

 

ZAKONI

 

UREDBE

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA