Konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) i ujedno 52. redovita sjednica održana je 19. svibnja 2021. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

S obzirom na to da je mandat dijela članova Vijeća istekao 10. veljače 2021. godine, Hrvatski je sabor, na sjednici održanoj 23. travnja 2021. godine donio Odluku o imenovanju osam novih članova na razdoblje od četiri godine. Naime, svake dvije godine Hrvatski sabor na prijedlog saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu imenuje polovinu od ukupnog broja članova, dok predsjednika NVZVOTR-a imenuje svake četiri godine.

Iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenovan je dr. sc. Zdenko Franić, iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju imenovani su: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, prof. dr. sc. Milan Oršanić te prof. dr. sc. Alen Stojanović. Za članove NVZVOTR-a iz redova profesora visokih škola imenovani su dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Đuro Njavro, iz redova osoba iz područja gospodarstva g. Mladen Pejković, dipl. ing., a iz redova osoba iz poduzetništva imenovan je mr. sc. Robert Kutić.

Aktualna je predsjednica je NVZVOTR-a prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić imenovana u srpnju 2019. godine, kao i ostali članovi kojima teče mandat: akademik Ivica Kostović, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, prof. dr. sc. Mladen Šolić, prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Damir Agičić, prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, dr. sc. Gojko Ostojić te prof. dr. sc. Petar Pervan.