Na temelju održane javne rasprave o „Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički dio)“, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj  je zaprimilo određene prijedloge i komentare za njihovo unaprjeđenje.

Svi zaprimljeni prijedlozi i komentari kao i očitovanje NVZVOTR-a, dostupni su u sljedećem dokumentu:

Konačna inačica dokumenata u kojeg su ugrađeni svi prihvaćeni prijedlozi bit će objavljene na mrežnim stranicama NVZVOTR-a.