Na temelju održanog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o „Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja“, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj  je zaprimilo određene prijedloge i primjedbe za njihovo unaprjeđenje.

Svi zaprimljeni prijedlozi i primjedbe kao i zaključci NVZVOTR-a, dostupni su u sljedećem dokumentu:

Konačna inačica akta sa usvojenim prijedlozima i primjedbama bit će objavljena na mrežnim stranicama NVZVOTR-a.