Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj je na temelju članka 11 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/2009.), na svojoj mrežnoj stranici, u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 16. kolovoza objavio Nacrt prijedloga Kriterija za vrednovanje online studija.

Javna rasprava trajala je 30 dana. Na službenu elektroničku adresu Nacionalnoga vijeća pristigle su primjedbe i mišljenja koje je Nacionalno vijeće razmotrilo na 68. redovitoj sjednici održanoj 17. listopada 2022. godine. U ovom izvješću objavljujemo odgovore Nacionalnoga vijeća na zaprimljene primjedbe i mišljenja te sam tekst Kriterija, koji je Nacionalno vijeće usvojilo uzevši prethodno u obzir primjedbe.

Napominjemo da ovdje objavljujemo tekst Kriterija kao dio zapisnika. Objavljivanje ima informativni karakter i ovom objavom Kriteriji ne počinju vrijediti službeno. Naime, kako 23. listopada 2022. stupa na snagu Zakon o visokom obrazovanju i znanosti koji člankom 71, stavak 7. određuje da za studije koji se izvode u načinu online odobrenje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a da će propise kojima se osigurava kvaliteta u visokom obrazovanju, pa i u izvedbi nastave u ovom načinu temeljem Zakona o kvaliteti koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru također propisati Agencija, na 68. sjednici Nacionalnoga vijeća prevladalo je mišljenje da tekst Kriterija ne treba poslati u službenu proceduru, tj. objaviti u Narodnim novinama, nego ih ustupiti Agenciji koja će ih moći iskoristiti za izradu dokumenta kojim će se službeno propisati i kriterije i postupak traženja odobrenja studija online u skladu s njima.

  1. Zapisnik o javnoj raspravi
  2. Kriterij za studije u načinu online