Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) objavilo je 28. kolovoza 2020. godine Preporuke i smjernice za izvođenje nastave na visokim učilištima u zimskom semestru ak. god. 2020/2021.

 

„Klasični“ način izvođenja nastave, prema mišljenju NVZVOTR-a, najbolji je i jedini do kraja adekvatan za sve programe koji su i akreditirani kao takvi studijski programi (osim u onome dijelu u kojem je eventualno u njima predviđena nastava na daljinu). Pored samog izvođenja nastave, „klasični“ način osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu na visokoškolskoj ustanovi na kojoj se obrazuju. To uključuje mnogo više od samog nastavnog procesa i nezamjenjivo je u cjelokupnom procesu dozrijevanja mladoga čovjeka u svim vidovima njegove osobnosti. Stoga je prva preporuka NVZVOTR-a nadležnim državnim tijelima i samim visokim učilištima da se nastoji održati normalno izvođenje nastave dokle god to prilike i odluke nadležnih državnih tijela budu dopuštale.

Za okolnosti nesklone dosadašnjem izvođenju nastave, NVZVOTR daje određene smjernice i navodi dokumente i izvore koje valja uzeti u obzir u pripremi za izvođenje visokoškolske nastave izvan predavaonica i drugih odgovarajućih prostora.

Preporuke i smjernice za izvođenje nastave na visokim učilištima u zimskom semestru ak. god. 2020/2021. u cijelosti dostupne su na poveznici.