Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/2009), na svojoj mrežnoj stranici, u svrhu savjetovanja s javnošću, objavljuje sljedeće akte:

 

 

  1. Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja
  2. Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim kriterijima za reizbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna zvanja te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora

 

Savjetovanje s javnošću traje 30 dana od dana objave navedenih akata na mrežnoj stranici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj: www.nvzvotr.hr 

Molimo da primjedbe i mišljenja šaljete na elektroničku poštu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obrazloženje

 1. Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja

 

Promjena koeficijenta za polje filologija, grana teorija i povijest književnosti

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijelo je na  37. redovitoj sjednici odluku o izmjeni članka 27. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  („Narodne novine“, broj 28/17, 72/19) te da se znanosti o književnosti umjesto postojećeg koeficijenta 1 dodijeli koeficijent 1,5.

Promjenu koeficijenta potaknulo je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uputivši dopis o svojoj inicijativi Matičnom odboru za filologiju, koji je nakon rasprave  jednoglasno podržao inicijativu za izjednačavanje bodovanja autorskih araka teksta kao jedinice opsega iz znanosti o književnosti s načinom bodovanja araka ostalih polja humanističkih znanosti. Matični odbor uputio je Područnom vijeću za humanističke znanosti taj prijedlog na razmatranje, i ono je jednoglasno podržalo prijedlog. Ključni argument za prihvaćanje prijedloga i na Matičnom odboru i na Područnom vijeću bio je da radovi iz grane znanost o književnosti pri objavljivanju u časopisima podliježu istim pravilima kao i radovi iz ostalih grana, koje sve imaju koeficijent 1,5, te da im je uz koeficijent 1 neopravdano umanjen broj bodova za napredovanje koje mogu postići objavljivanjem u znanstvenim časopisima. Nacionalno vijeće raspravljalo je o tome predmetu i prihvatilo argument predlagača, Matičnog odbora i Područnog vijeća. 

 

2. Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim kriterijima za reizbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna zvanja te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju članka 6.stavak 2. točka 9. i članka 102. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) dužno je donijeti akt kojim propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor u navedenim slučajevima, u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Za donošenje navedene odluke Nacionalno vijeće je i službenim putem zamoljeno od strane Rektorskog zbor, od strane  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i od strane ministrice znanosti i obrazovanja, te je postupilo u skladu s odredbama Zakona. Nacionalno vijeće imenovalo je povjerenstvo za izradu prijedloga Odluke, i primivši ga, na 40. (elektroničkoj) sjednici ono je raspravljalo o prijedlogu povjerenstva i donijelo prijedlog Odluke o minimalnim kriterijima za reizbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna zvanja te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora.

 

Datum objave: 01. srpnja 2020. godine