Član prvog sastava Hrvatskog foruma znanstvenih infrastruktura dr.sc. Matko Glunčić sudjelovao je 6. i 7. listopada 2020. godine na radionici 2nd ESFRI RIs-EOSC Workshop "Research Infrastructures shaping EOSC" koju su organizirali ESFRI - radna skupina za European Open Science Cloud (EOSC), EOSC tajništvo i StR-ESFRI2 projekt, u suradnji s ESFRI i Europskom komisijom.

Na radionici su predstavljene osnovne ideje, ciljevi  te struktura organizacije i koraci planirane provedbe implementacije EOSC-a. 

Tijekom proteklih godina, brojni kreatori politike iz cijelog svijeta artikulirali su jasnu viziju globalne znanosti koja bi počivala na novoj paradigmi otvorene i  transparentne znanosti utemeljene na podatcima. Otvorena znanost omogućuje bolju znanost kroz otvorene i suradničke načine stvaranja i razmjene znanja i podataka te komuniciranja i dijeljenja rezultata. Otvorena znanost povećava kvalitetu i utjecaj znanosti promicanjem interdisciplinarnosti te donosi nove načine financiranja, ocjenjivanja i nagrađivanja istraživača. Ovakva znanost trebala bi omogućiti učinkovitiju podjelu resursa, ubrzati inovacije te na taj način pokrenuti čitavo gospodarstvo. Ova vizija u Europi se ostvaruje ambicioznim programom pod nazivom European Open Science Cloud.

EOSC će 1,7 milijuna europskih istraživača i 70 milijuna stručnjaka u znanosti, tehnologiji, humanističkim i društvenim znanostima ponuditi virtualno okruženje s otvorenim i integriranim uslugama za pohranu, upravljanje, analizu i korištenje istraživačkih podataka.  Osnovni cilj je potaknuti međudržavno, međuinstitucionalno te interdisciplinarno udruživanje resursa i znanja kroz udruživanje postojećih znanstvenih infrastruktura podataka, trenutno raspoređenih po disciplinama i državama članicama EU. Inicijativu EOSC predložila je 2016. godine Europska komisija u sklopu European Cloud Initiative s ciljem izgradnje konkurentne ekonomije koja počiva na podacima i znanju.

Na radionici je predstavljen plan provedbe EOSC-a kroz šest smjerova djelovanja s konkretnim primjerima i povezanim ciljevima:

  • Arhitektura povezivanja kao rješenje trenutne fragmentiranosti infrastrukture podataka
  • Akcijski plan provedbe FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability) Research Data okvira
  • Širok spektar servisa, aplikacija i korisničkih programa koji bi bili ponuđeni krajnjim korisnicima EOSC-a
  • Mehanizmi i sučelja za pristup EOSC-u koji bi omogućili jednostavan i učinkovit pristup istraživačkim podacima u različitim znanstvenim disciplinama
  • Pravna i tehnička pravila sudjelovanja za različite EOSC korisnike, od istraživača, analitičara podataka, software i sistem inženjera, kuratora podataka, pa sve do običnih građana zainteresiranih za jednu ili više znanstvenih disciplina

Okvir upravljanja EOSC-om s ciljem osiguravanja vodeće pozicije EU-a u znanosti utemeljenoj na podacima.