Četvrti Sveučilišni dan kvalitete Sveučilišta u Zagrebu održan je u virtualnom obliku u petak 27. studenog 2020. godine na temu Studiranje i poučavanje – izazovi 2020.

Program Dana kvalitete bio je usmjeren na razmjenu iskustava te kritičko promišljanje o daljnjem unaprjeđivanju sustava osiguravanja kvalitete studiranja i poučavanja u tzv. novom normalnom okružju.

Skup je otvorio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, a sudionike su pozdravile i predsjednica Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) prof. dr. sc. Jasmina Havranek te ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja g. Ivica Šušak, dipl. iur. 

Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić u svom je izlaganju sažeto prikazala  Preporuke i smjernice za izvođenje nastave na visokim učilištima u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. koje je u kolovozu 2019. donio NVZVOTR u dogovoru s Rektorskim zborom i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, te istaknula kako je, prema mišljenju NVZVOTR-a, klasični način izvođenja nastave najbolji i jedini do kraja adekvatan za sve programe koji su i akreditirani kao takvi studijski programi, osim u onome dijelu u kojem je eventualno u njima predviđena nastava na daljinu.

O akreditaciji studijskih programa govorila je pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje AZVO-a mr. sc. Sandra Bezjak, dok je izlaganje o važnosti i ulozi e-učenja i nastave na daljinu održala pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Sandra Kučina-Softić. Predstavljeni su i rezultati istraživanja o procesu studiranja tijekom izvanrednih okolnosti na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te rezultati ankete o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu kao i iskustva studenata, nastavnika i čelnika sastavnica u ovim procesima.