Dana 9. ožujka potpisane su odluke o imenovanju članova matičnih odbora za razdoblje 2021.-2025. Odluke stupaju na snagu 26. travnja o.g., a tim danom prestaje mandat sadašnjim sastavima matičnih odbora.

 

Sastavi novoimenovanih matičnih odbora:

 

Matični odbor za polje biologije:

1.      Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Jasna Puizina, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu,  potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Jasna Hrenović,  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Davor Lučić,  Institut za more i priobalje, Dubrovnik

6.      Dr. sc. Marijana Peričić Salihović, Institut za antropologiju,  Zagreb

7.      Dr. sc. Olja Vidjak, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

8.      Prof. dr. sc. Vera Cesar, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku

9.      Dr. sc. Branka Salopek Sondi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

10.   Prof. dr. sc. Miroslav Plohl, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

11.   Prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje fizike:

1.      Prof. dr. sc. Matko Milin, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Dr. sc. Vuko Brigljević, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Miroslav Požek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Dr. sc. Andreja Gajović, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Dr. sc. Ticijana Ban, Institut za fiziku u Zagrebu

6.      Dr. sc. Ivica Vilibić, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

7.      Prof. dr. sc. Smolčić Vernesa, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Dr. sc. Suzana Szilner, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Tamara Nikšić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Sveučilište u Rijeci

 

Matični odbor za polje geologije:

1.      Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Dr. sc. Damir Slovenec, Hrvatski geološki institut, Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Dr. sc. Alan Moro, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Dr. sc. Branka Grbec, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Tomislav Malvić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Maša Surić, Sveučilište u Zadru

7.      Dr. sc. Ivana Ujević, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

8.      Dr. sc. Hrvoje Mihanović, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

9.      Prof. dr. sc. Davor Pavelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje kemije:

1.      Prof. dr. sc. Dražen Vikić Topić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, predsjednik

2.      Dr. sc. Josip Bronić, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Marina Cindrić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Mladen Miloš,  Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Dr. sc. Zrinka Kovarik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u  Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Silvana Raić Malić,  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u  Zagrebu

8.      Dr. sc. Nađa Došlić, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

9.      Dr. sc. Damir Kralj, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Predrag Novak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje matematike:

1.      Prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u  Splitu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Eduard Marušić Paloka, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Lazar Martin,  Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

6.      Prof. dr. sc. Krešimir Burazin, Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.      Prof. dr. sc. Zoran Vondraček,  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Zlatko Drmač, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Dražen Adamović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Saša Krešić Jurić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

11.   Prof. dr. sc. Mario Krnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije:

1.      Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,  potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Josip Terzić, Hrvatski geološki institut u Zagreb

6.      Prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.      Dr. sc. Damir Modrić, Sveučilište Sjever u Koprivnici

8.      Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Mirko Gojić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak

10.   Prof. dr. sc. Vanja Martinac, Kemijsko-tehnološki fakultet  Sveučilišta u Splitu

11.   Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike:

1.      Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Professor emeritus Mladen Franz, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Sandro Nižetić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Tonči Carić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Katica Šimunović, Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu

6.      Prof. dr. sc. Srećko Krile, Sveučilište u Dubrovniku

7.      Prof. dr. sc. Lovre Krstulović Opara, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

8.      Dr. sc. Jasna Prpić Oršić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.      Prof. dr. sc. Domagoj Lanc, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.   Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje elektrotehnike i računarstva:

1.      Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zgrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Bulić Neven, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci,  potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Mato Baotić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zgrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, Sveučilište u Dubrovniku

6.      Prof. dr. sc. Dinko Begušić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

7.      Prof. dr. sc. Kristijan Lenac, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.      Prof.dr.sc. Snježana Rimac Drlje, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

9.      Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Igor Kuzle, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Marko Rosić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva:

1.      Prof. dr. sc. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Ivica Boko, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,  potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Boško Pribičević, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.      Prof. dr. sc. Pavao Marović, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

7.      Prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Ivica Kožar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.   Prof. dr. sc. Arbanas Željko, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Lidija Tadić, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Matični odbor za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije:

1.      Prof. dr. sc. Goran Šimić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Biljana Nigović,  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Boris Dželalija, Sveučilište u Zadru

7.      Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Marijan Saraga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

10.   Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

11.   Prof. dr. sc. Maja Valić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

 

Matični odbor za polje veterinarske medicine:

1.      Prof. dr. sc. Marko Samardžija, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Marina Pavlak, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Maja Popović, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Petar Džaja, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Damir Mihelić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Dr. sc. Natalija Tipić Popović, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

 

Matični odbor za polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma:

1.      Prof. dr. sc. Draženka Komes, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Tihana Teklić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Milan Poljak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Blaženka Kos, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Jasminka Butorac, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Dr. sc. Alojzije Lalić, Poljoprivredni institut u Osijeku

9.      Prof. dr. sc. Goran Kušec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera  u Osijeku

10.   Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.   Dr. sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu

 

Matični odbor za polje ekonomije:

1.      Prof. dr. sc. Katarina Žager, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Nikola Knego, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Ksenija Vuković, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin

6.      Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

7.      Prof. dr. sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

8.      Prof. dr. sc. Jurica Šimurina, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Ivan Damir Anić, Ekonomski institut u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Domagoj Sajter, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

11.   Prof. dr.sc. Nataša Šarlija, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Matični odbor za polje informacijskih i komunikacijskih znanosti:

1.      Prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Mario Spremić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednica za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Danijel Labaš, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Tena Perišin, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Sanja Seljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin

11.   Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije:

1.      Prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Zlatko Miliša, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Saša Krstulović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

6.      Prof. dr. sc. Anita Zovko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

7.      Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, Sveučilište u Zadru

8.      Prof. dr. sc. Goran Leko, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Marijana Lenček, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

 

Matični odbor za polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti:

1.      Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Lidija Kos Stanišić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Stipan Tadić, Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Dr. sc. Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Renata Relja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

6.      Prof. dr. sc. Dario Matika, Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.      Dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

9.      Dr. sc. Jadranka Švarc, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Dejan Jović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Anka Mišetić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polje prava:

1.      Prof. dr. sc. Petar Miladin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Budislav Vukas, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.      Prof. dr. sc. Dionis Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

7.      Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.      Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

9.      Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

10.   Prof. dr. sc. Davorin Lapaš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Mira Lulić, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Matični odbor za polje psihologije:

1.      Prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Izabela Sorić, Sveučilište u Zadru, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Denis Bratko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Josip Burušić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

6.      Dr. sc. Toni Babarović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

7.      Dr. sc. Iva Šverko, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

8.      Prof. dr. sc. Majda Rijavec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.   Prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Matični odbor za polja filozofije i teologije:

1.      Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Mislav Kukoč, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Anto Mišić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Nada Gosić, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije

5.      Prof. dr. sc. Ivica Žižić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

6.      Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Veronika Gašpar, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.     Dr. sc. Željko Pavić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Sead Alić, Sveučilište Sjever u Koprivnici

10.   Prof. dr. sc. Majda Trobok, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.   Prof. dr. sc. Hrvoje Relja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

 

Matični odbor za polje filologije:

1.      Prof. dr. sc. Đuro Blažeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. dr. sc. Mario Grčević, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Marko Dragić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.     Prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.      Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

7.      Dr. sc. Anica Bilić, Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima

8.      Prof. dr. sc. Ida Raffaelli, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.     Prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Dr. sc. Vesna Stipčević Badurina, Staroslavenski institut u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Marija Omazić, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Matični odbor za polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije:

1.      Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2.      Prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. dr. sc. Ante Uglešić, Sveučilište u Zadru, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Igor Karavanić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.     Dr. sc. Damir Karbić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu

6.      Dr. sc. Suzana Leček, Hrvatski institut za povijest-podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu

7.      Prof. dr. sc. Ivan Jurković, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

8.      Prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9.     Prof. dr. sc. Marijana Belaj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10.   Dr. sc. Danko Zelić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu

11.   Prof. dr. sc. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

 

Matični odbor za polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost pokreta:

1.      Prof. dr. sc. Radoslav Tomić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, predsjednik

2.      Prof. dr. sc. Vjera Katalinić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, potpredsjednica za znanost

3.      Prof. art. István Römer, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. art. Tonči Žarnić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.     Prof. art. Masssimo Brajković, Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

6.      Prof. art. Robert Šimrak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

7.      Prof. dr. sc. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

8.     Prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. art. Goran Štimac, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

10.   Prof. art. Đorđe Stanetti, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

11.   Prof. art. Kažimir Hraste, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

 

Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost):

1.      Prof. dr. sc. Srećko Gajović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik

2.      Dr. sc. Hrvoje Mihanović, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, potpredsjednik za znanost

3.      Prof. art.  Milan Trenc, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za visoko obrazovanje

4.      Prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije

5.     Prof. dr. sc. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet Sveučilišta U Splitu

6.      Prof. dr. sc. Željka Šiljković, Sveučilište u Zadru

7.      Prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8.     Prof. emeritus Alojzije Jembrih, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

9.      Prof. dr. sc. Božo Smoljan, Sveučilište Sjever u Koprivnici

10.   Prof. dr.sc.  Nelida Črnjarić Žic, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.   Dr. sc. Marina Mlakar, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

12.   Prof. dr. sc. Feđa Vukić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13.   Prof. dr. sc. Laura Šakaja, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14.   Prof. dr. sc. Irella Bogut, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

15.   Prof. dr. sc. Marina Dabić, Ekonomski fakultet Sveučilišta U Zagrebu