Na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske da se uključi u prikupljanje ideja za transformaciju prioritetnih područja strategije pametne specijalizacije (S3), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj podržalo je izradu navedene strategije. Nacionalno vijeće želi biti ključnim sudionikom u procesu definiranja strategije tehnološkog razvoja, kao i u nadzoru provedbe te strategije, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Nacionalno vijeće očitovalo se tekstom usvojenim na svojoj tematskoj sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine.

Očitovanje NVZVOTR-a o temi pametne specijalizacije u RH