Na temelju održane javne rasprave o „Odluci o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora“, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj  je zaprimilo određene prijedloge i komentare za njihovo unaprjeđenje.

Svi zaprimljeni prijedlozi i komentari kao i očitovanje NVZVOTR-a, dostupni su u sljedećem dokumentu:

Konačna inačica dokumenata u kojeg su ugrađeni svi prihvaćeni prijedlozi bit će objavljene na mrežnim stranicama NVZVOTR-a.