Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) objavilo je 17. studenog 2020. godine Izvješće o radu za razdoblje srpanj 2019. – srpanj 2020. godine.

U tom je razdoblju NVZVOTR održao 11 redovitih sjednica na kojima se raspravljalo o temama od interesa za razvoj znanosti, visokog obrazovanja i tehnologije u Republici Hrvatskoj.

To je podrazumijevalo rad s područnim vijećima i matičnim odborima koji sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja, kao i raspravu o izmjenama i dopunama pravilnika te mišljenja o prijedlozima zakona koji se odnose na sustav znanosti i visokog obrazovanja. Dio rada odnosio se na davanje, odnosno brisanje ovlaštenja znanstvenim organizacijama za provođenje dijela postupaka izbora u znanstvena zvanja, obrađivanje zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za izvođenje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija. U proteklom su razdoblju članovi NVZVOTR-a aktivno pratili predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, posebno teme koje se tiču visokog obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja. Značajan je naglas u protekloj godini bio na jačanju međunarodne suradnje te promociji hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti.

 

Cjelovito Izvješće o radu dostupno je na poveznici.